Social impact

Samen met een toegewijd team van specialisten; SUS Urbanism - een bedrijf van Nederlandse stedenbouw -, GFSC - consultants in duurzame bedrijfs ontwikkeling - en Ghana Travel Service BV werken wij aan een project met als doel het verbeteren van de economische situatie in de Ekumfi regio door de ontwikkeling van de voedingsindustrie als katalysator voor de inzetbaarheid in de regio. Dit zal leiden tot de onafhankelijkheid van de diensten, de verbetering van de fysieke voorwaarden voor wonen en werken (upgrade lokale markt, metingen bescherming water en overstroming) en een betere sociale structuur (onderwijs, gezondheid en seksuele voorlichting programma's).

Ekumfi Ekrawfo

De algemene missie van dit project is het ontwikkelen van een middellange termijnvisie met operationele agenda voor het stimuleren van de van de economie, voedingssector en gezondheidssector. Deze visie heeft tot doel alle relevante belanghebbenden bij elkaar te roepen en hun perspectief met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het dorp en de omgeving op één lijn te zetten. District Chief Executive van de Ekumfi District Assembly, Ibrahim K. Dawson, en de Queen Mother van Ekrawfo, Nana Esi Nisin VIII hebben reeds hun volledige betrokkenheid bij dit project toegezegd.

De aanpak bestaat uit een strategie met betrekking tot een geïntegreerde en duurzame stedelijke ontwikkeling van het gebied van Ekrawfo. De eerste stap is het uitvoeren van onderzoek naar het dorp en haar landelijke omgeving, om grip op de sociale, fysieke en economische context en de werkelijke uitdagingen te krijgen. De volgende stappen zijn het maken van een strategie met een operationele agenda, met inbegrip van een prioriteit van uitdagingen en interventies om zo de ruimte te transformeren in een duurzaam en toekomstbestendig gebied, met een levendige identiteit.