Een ons actie is meer waard dan een ton aan theorie

De eerste actie die uitgevoerd moet worden is het opzetten van een Hub Cluster Farm en vervolgens het onderstaande 7 Stappen Plan uitrollen om zo een succes van dit project te maken.

Cluster Farming is de producent van duurzaam voedsel, vezels of andere plantaardige of dierlijke producten met behulp van landbouwtechnieken die het milieu, de volksgezondheid, menselijke gemeenschappen en het welzijn van dieren beschermen. Deze vorm van landbouw geeft ons de kans gezond voedsel te produceren en inlandse agrarische producten toegankelijker te maken.

Het Cluster Farming 7 Stappen Plan

1. De Cluster Hub Farm zal 15 bestaande lokale boeren families, die al op kleine schaal landbouw bedrijven, selecteren en deze koppelen aan de Hub Farm. Deze boeren zijn dan de Cluster Farms Satellites en vormen samen een solide ondernemersgroep, die in staat is zowel de voordelen als de lasten te delen. De Satellite Farms liggen in een omtrek van 50 km om de Hub Farm en zullen worden opgezet als gemengd boerenbedrijf; de een met vis, grascutters en gewassen de ander met geiten, schapen en gewassen en weer een ander met legkippen, slachtkippen, gewassen, enz.

2. De Hub farm zal de Satellite Farms voorzien van diervoeder, visvoerder, dieren, vissen en gewassen die bij de Hub Farm lokaal geproduceerd, gefokt en gekweekt zijn om zo de kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen. Ook zal de Hub Farm de benodigde infrastructuur zoals schuren of visvijvers bouwen bij de Satellite Farms. De Hub farm zal de boer en zijn vrouw trainen op het gebied van dierenverzorging, opstellen van voederschema’s, vaststellen van ziektes en het beheren van de boekhouding, management en planning om hun zelfstandigheid te bevorderen.

3. Distributie, marketing en verkoop van de producten wordt door de Hub farm uitgevoerd zodat de boer en zijn vrouw zich kunnen concentreren op de productie van hun gewassen en dieren. De verkooporganisatie zet een netwerk op van lokale directe verkoop en zal de hotel- en restaurantmarkt gaan bedienen. In 2017 wordt er gestart met de "Cluster Farm Fresh Shops", de eerste pilot zal in Accra zijn. Onze voornaamste focus is op de binnenlandse  markt omdat deze markt behoefte heeft aan betaalbare, lokaal geteelde voedzame producten om zo de honger, ondervoeding en misère een halt toe te roepen.

4. In 2018 zal Cluster Farming beginnen met “Cooking Outlets” bij een aantal “Cluster Farm Fresh Shops” waar lokale gerechten met producten van de boerderijen aangeboden worden. Alle gerechten worden voorzien van voedzame groenten om zo te laten zien dat lokaal voedsel een bron van proteïnen en vitamines kan zijn en dus zeer gezond is.

5. Beschikbaar stellen van financiële middelen en zeker stellen dat er stimulansen zijn voor het boerengezin.

6. Replicatie van het project door het gehele Afrikaanse continent.

7. Afrika is er klaar voor om hun continent te voeden en kan helpen om de wereld te voeden!

Een succesvolle vermenigvuldiging van dit landbouwmodel zal nieuw leven blazen in het Afrikaanse continent en bovenal mensen in staat stellen om overal voedsel te laten groeien